ΕΚΚΛΗΣΙΑ

«Όποιος τις εφαρμόσει και τις διδάξει θα κληθεί στη Βασιλεία των Ουρανών»

Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ε'(5) 14-19 ῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·οὐδὲ καίουσι λύχνον […]

Get new posts by email