ΕΚΚΛΗΣΙΑ

«Μακάριοι οι μη ίδοντες και πιστεύσαντες»

Ο Θεός δεν εμφανίζεται άμεσα, γιατί τότε θα μας έπιανε τρόμος και θα πράτταμε το καλό όχι από αγάπη για το Θεό, αλλά από το […]