ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μια Συγνώμη στο Θεό για όσα μου χάρισε

Οφείλω μια συγνώμη στο Θεό για όσα μου χάρισε και δεν τα χάρηκα. Για εκείνα που μου έδωσε και δεν τα πήρα.  Μα και γι’αυτά που μου ζήτησε […]

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

«Και τους κουφούς τους κάνει ν’ ακούν και τους άλαλους να λαλούν»

Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ζ'(7) 31-37 Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου καὶ Σιδῶνος ἦλθε πρὸς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας […]

Get new posts by email