«Η Εθνική Επανάσταση ήταν και θα είναι προνόμιο της Εκκλησίας»

nazoreos
0 0
Read Time:5 Minute, 34 Second

Επιστολή προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, στην οποία μεταξύ άλλων εκφράζει την ανησυχία και τον προβληματισμό του για τον υποτονικό εορτασμό των 200 ετών από την Εθνική Επανάσταση του 1821, εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών και της πανδημίας.

Ο Σεβασμιώτατος, παρατηρώντας ότι μόνον η Εκκλησία μέχρι στιγμής πραγματοποιεί σχετικές εκδηλώσεις, τονίζει ότι «η Επανάσταση ήταν, είναι και θα είναι προνόμιο της Εκκλησίας».

Επίσης ο κ. Μακάριος προτείνει διάφορες επιπλέον σκέψεις και ιδέες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να εμπλουτίσουν το εορταστικό πρόγραμμα που προγραματίζει η Ιερά Σύνοδος καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Άμεση ήταν η απάντηση και η θετική ανταπόκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Πρός
Τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον
Τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰω. Γενναδίου 14
11521 Ἀθήνας

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς,

Εὐλαβῶς καί μέ πολύ σεβασμό ἀπευθύνω τήν παροῦσα μου στήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας μας, τό ἀνώτερο διαρκές διοικητικόν ὄργανον τῆς Ἐκκλησίας μας γιά νά θέσω ὑπ’ ὄψιν τῆς ἔμφρονος συναίσεως καί τοῦ συνεχοῦς ἐνδιαφέροντός σας περί τά διοικητικά – κοινωνικά κλπ. προβλήματα τά κάτωθι σχετικά μέ τίς ἐπετειακές ἐκδηλώσεις γιά τά 200 χρόνια τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας.

• Ἐξ ὅσων διαπιστώνω τό 1821 καί ἡ Ἐθνική Ἐπανάσταση ἤταν, εἶναι καί θά εἶναι προνόμιον καί ἀναφαίρετον δικαίωμα μόνον τῆς Ἐκκλησίας μας. Τοῦτο τό στηρίζω στό γεγονός ὅτι ἐδώ καί δύο μῆνες ὁδεύοντες ἤδη καί στόν ὑπερήφανο Μάρτιον, τόν τρίτο μῆνα, οἱ ἐκδηλώσεις διοργανώνονται μόνον ἀπό τήν Ἐκκλησία. Οὐδείς ἐξ ὅσων παλαιότερα μᾶς ἐσυκοφάντησαν καί μᾶς ἐκατηγόρησαν περί πολλῶν ἀμφισβητώντας τήν συμβολή μας στούς ἀγῶνες, ὅπως ὀργανώσεις, κόμματα, διανοούμενοι καί τόσοι ἄλλοι οἱ ὁποῖοι μέ τίς ἐπιθέσεις τους ἐναντίον μας μᾶς ὁδηγοῦσαν ὥστε καί ἐμεῖς νά ἀμφιβάλλουμε γιά τήν πίστη μας, τούς ἀγῶνες μας καί τήν προσφορά μας. Τώρα ὅμως οὐδείς ἐξ αὐτῶν εἶπε ἤ ἔπραξε ὁ,τιδήποτε γιά τό μεγάλο αὐτό γεγονός. Εἶναι ὡς νά μήν ὑπάρχει γι’ αὐτούς πλήν ἐλαχίστων περιπτώσεων. Οἱ τηλεοράσεις πλήν ἐξαιρέσεων οὐδέ κἄν ἀσχολοῦνται.

• Ἡ Ἐπανάσταση ξεκίνησε ἀπό τήν Ἐκκλησία καί κατέληξε στήν Ἐκκλησία. Οἱ ἥρωές μας ἦσαν πρῶτα Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι καί ἔπειτα Ἕλληνες πατριῶτες. Ἀγωνίστηκαν ὑπέρ πίστεως πρῶτον καί ὑπέρ πατρίδος δεύτερον.

• Ὅλο αὐτό τό γεγονός καί τήν ἀδράνεια τῶν πάντων θά παρακαλοῦσα ἐντονώτερα νά συστήσετε εἰς ὅλους μας νά ἐκμεταλλευτεῖ ἡ Ἐκκλησία μας καί οἱ κατά τόπους Σεβασμιώτατοι ἀδελφοί νά λάβουν τά πράγματα ὡς καί μέχρι σήμερα στά χέρια τους μέ θάρρος και δύναμη ὀργανώνοντας διαρκεῖς ἐκδηλώσεις καί μάλιστα ὅσοι στίς περιοχές τους εἶχαν καί ἔχουν ἥρωες καί τόπους ἡρωϊκῶν κατορθωμάτων και θυσιῶν.

• Μέ μόνο ὄργανο τό διαδίκτυο λόγῳ τῆς πανδημίας τά πράγματα κινοῦνται εἰς τό κενόν καί σέ ἕνα συγκεκριμένο ἀκροατήριο κατά τήν ταπεινή μου γνώμη, γιατί ὅλα αὐτά μόνον εἰδήμονες μποροῦν νά τά παρακολουθήσουν. Ἐμεῖς οἱ παλαιότεροι καί ἀδαεῖς περί τά τοιαῦτα ἀδυνατοῦμεν νά συμμετάσχουμε, ἰδίως ὁ ἁπλός λαός μας. Ὑπάρχουν καί ἅλλοι τρόποι συμμετοχῆς μας καί δράσεών μας. Τά κόμματα καί οἱ ὀργανώσεις πῶς ἐν τάχει συναθροίζονται καί ὀργανώνουν τά περί τῶν συμφερόντων τους; Καί μάλιστα κατά χιλιάδες;

Ἐπ’ αὐτῶν ἔχω νά προτείνω τά κάτωθι πέραν τῶν ὅσων ἀπεφάσισεν ὀρθῶς καί ἀνεκοίνωσεν ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξ ἀφορμῆς τοῦ κορονοϊοῦ:

• Ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή πολιτιστικῆς ταυτότητος διοργάνωσε δέκα συνέδρια γιά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τά πρακτικά τῶν ὁποίων καί ἐτυπώθησαν σέ ἄριστους τόμους. Ἕνα τόμο ἐξ αὐτῶν , ὡς τήν Κ. Δ. νά τόν ἐπανατυπώσωμεν σέ χιλιάδες ἀντίτυπα ἔστω καί περικεκομμένον καί νά διανεμηθεῖ εἰς ὅλους τούς Ἕλληνες. Ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς χώρας μας. Ἕνα βιβλίο δέν πάει ποτέ χαμένο.

• Εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν ἔχετε συνεργάτην ταλαντοῦχον καί χαρισματοῦχον. Τόν π. Εἰρηναῖον Νάκον. Θά μπορούσατε νά τοῦ ἀναθέσετε τήν ὀργάνωσιν χορωδιακῶν καί συναυλιακῶν τραγουδιῶν πατριωτικῶν, ἀλλά ὄχι μόνον. Περισσότερον πιό σύγχρονων ὅπως τοῦ Θεοδωράκη, Μπιθικώτση, Νικολόπουλου καί Σμυρναίϊκα καί Μικρασιάτικα τραγούδια. Στα δύο κανάλια ΕΡΤ1 καί ΣΚΑΙ ἔχουμε ἐκπομπές τραγουδιῶν μέ μεγάλη ἀκροαματικότητα. Ἀν παρουσιάσουμε μαζί μέ τούς συντελεστές τῶν ἐκπομπῶν αὐτῶν ἕνα μέρος ἀπό αὐτές περί τήν 25ην Μαρτίου φαντάζεσθε τί ἀπήχηση θά ἔχει μιά τέτοια ἐνέργειά μας στήν πλειονότητα τῶν νέων μας; Ἡ μεγάλη συναυλία στό Καλλιμάρμαρο πού προγραμματίζεται μέ 50.000 ἄτομα νομίζω ὅτι εἶναι χλωμό ὄνειρο πού δέν θά ὑλοποιηθεῖ λόγῳ τῆς πανδημίας ἀλλά καί τῶν πολλῶν ἐξόδων πού χρειάζονται.

• Πρό ἑβδομάδων μᾶς παρουσιάσατε σπότ διαφημιστικό γιά τό 1821. Γιατί τόση καθυστέρηση νά βγεῖ στόν ἀέρα τῶν καναλιῶν: Ἀπό καμμιά διορισμένη ὀργάνωση ἤ σύλλογο η ὑπευθύνους δέν βλέπουμε τίποτα πλήν μιᾶς ἤ δύο Μητροπόλεων. Μακαριώτατε, 10 τηλέφωνά σας στούς καναλάρχες τό σπότ μας θά παρουσιάζεται 10 φορές τήν ἡμέρα καί θά γίνει ἐμβατήριο γιά τούς Χριστιανούς μας καί γενικότερα τούς Ἕλληνες. Γιατί νά καθυστερεῖ;

• Ἡ προσπάθεια νά διαφημίσουμε ἤ νά διαδώσουμε τόν Ἑλληνισμό ἀνά τόν κόσμον εἶναι οὐτοπία. Οἱ ἐντόπιοι Ἕλληνες θέλουν διδασκαλία γιά νά μάθουν τά κατορθώματα τῶν προγόνων μας. Οἱ ξένοι τά γνωρίζουν. Εἶναι πιό φιλέλληνες ἀπό μᾶς καί ὁμιλοῦν Ἑλληνικά καλύτερα ἀπό μᾶς καί γνωρίζουν τήν ἱστορία μας καλύτερα ὅλων μας. Θυμηθεῖτε τίς παρελάσεις τῆς 25ης Μαρτίου σέ Ἀμερική καί Αὐστραλία καί ἀλλοῦ. Τίς ζηλεύουμε καί μεῖς ἐδώ στήν πατρίδα μας. Θυμηθεῖτε τίς περιφορές τῶν ἐπιταφίων σέ ὅλες τίς χῶρες τοῦ κόσμου, τό ζήσατε Σεῖς ὁ ἴδιος στή Γερμανία. Μᾶς ζηλεύουν γιά νά μήν πῶ μᾶς φθονοῦν. Αὐτά τά ἐκμεταλλευτήκαμε γιά νά προωθήσουμε περισσότερο τόν Ἑλληνισμό μας, τήν πίστη μας, τήν παράδοσή μας ἐντός καί ἐκτός τῆς πατρίδος μας καί μάλιστα μόνοι ἐξ ὅλων καί πρωτοπόροι ὡς Ἐκκλησία;

• Τέλος, ἐπιθυμῶ νά προσφέρω στήν Ἱερά Σύνοδο ὅλο τό ἐποπτικό ὑλικό τοῦ Θεματικοῦ Πάρκου πού διοργανώσαμε ὡς Μητρόπολη Σιδηροκάστρου μέ ἀφίσσες ὑπερμεγέθεις μέ τούς ἥρωες, τούς διαφωτιστές καί τά κατορθώματά τους πού πανελληνίως προεβλήθησαν ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως. Τά προσφέρουμε καί μέ κάποιον καλλιτεχνικόν ὑπεύθυνον ἄς τοποθετηθοῦν ὅπου Σεῖς ἀποφασίσετε εἴτε στήν πλατεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀθηνῶν ἤ ἀκόμη καί στήν πλατεία Συντάγματος. Σέ μᾶς τό ἐπεσκέφθησαν ἐκατοντάδες κάτοικοί μας, τά Σχολεῖα μας κατά τάξη, περαστικοί καί ἀφέθηκαν στήν οὐσία τῶν ἱστορικῶν κατορθωμάτων τῶν προγόνων μας ὀνειρευόμενοι τό τί ἐκεῖνοι ἔπραξαν.

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Συνοδικοί,

Συγχωρέσατέ μου τίς ὑποδείξεις ἀλλά πρέπει νά βγοῦμε ἀπό τό τέλμα τοῦ κορονοϊοῦ καί νά πάρουμε τά πράγματα στά στιβαρά χέρια σας.

Τό 1821 καί ἡ Ἐπανάσταση τότε ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι προνόμιο μόνον τῆς Ἐκκλησίας μας νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνες.

Δέν θέλω νά σκεφθῶ ὅτι θά κατασταλοῦν ὡς πέρσυ ὅλες οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ Πάσχα ἰδίως ἡ μεγάλη Περιφορά τῶν Ἐπιταφίων μας.

Ὁ κόσμος κουράστηκε, βαρέθηκε. Θέλει νά στηριχθεῖ στό ἁπλό ξύλο τῶν ἐπιταφίων καί τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ γιά νά πάρει δύναμη καί ἐνίσχυση στούς ἀγῶνες καί τίς ἀγωνίες του.

Νά ἀκουμπήσει στήν ἱστορία μας καί τούς ἥρωες προγόνους μας.

Ταῦτα μέ βαθύτατο σεβασμό καί ἰδιαίτερο αἴσθημα εὐθύνης ἀπέναντι στήν Ἐκκλησία μας καί τήν ὑποταγή μου μέ σεβασμό καί ἀγάπη σ’ αὐτήν καί τό πρόσωπό σας.

Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ
Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ,
+Ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Next Post

Ενθρόνιση Μητροπολίτη Ιταλίας Πολυκάρπου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 η ενθρόνιση του Σεβ. Μητροπολίτη Ιταλίας και Εξάρχου Νοτίου Ευρώπης κ. Πολυκάρπου στον […]