Το όραμα της Αγίας ήταν προάγγελος της δόξας και του μαρτυρικού βίου της (ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ)

nazoreos

Η Αγία Μεγαλομάρτυς Ειρήνη, καταγόταν από την πόλη Μαγεδών και αρχικά ονομαζόταν Πηνελόπη.   Όταν η Αγία έγινε έξι ετών, ο πατέρας της Λικίνιος την έκλεισε σε ένα πύργο […]

Get new posts by email