Έκπληκτη διαπίστωσε ότι ελευθερώθηκε και στεκόταν φωτεινή ψάλλοντας…

nazoreos

Η Αγία Ματρώνα έζησε στη Θεσσαλονίκη, κατά την περίοδο των διωγμών.  Υπήρξε ακόλουθος μιας πλούσιας και ευγενούς Ιουδαίας, η οποία ήταν σύζυγος του στρατοπεδάρχη της […]

Get new posts by email