Το νερό καθαρίζει το σώμα και το Άγιο Πνεύμα ανακαινίζει την ύπαρξη

nazoreos

Το βάπτισμα εισάγει τους ανθρώπους ως μέλη του σώματος του Χριστού, και για κάθε χριστιανό σημαίνει αναγέννηση στο θάνατο και την ανάστασή Του. Διαφέρει από το αντίστοιχο βάπτισμα του […]

Get new posts by email