«Η ασέβεια και αδιαφορία προς τους γέροντες καθιστά τον άνθρωπο χειρότερο…»

nazoreos

Ο Μ. Βασίλειος διδάσκει ότι υπάρχουν αρετές για την κατόρθωση των οποίων δεν χρειάζονται συστάσεις και διδασκαλίες, διότι εκ φύσεως παρακινείται προς αυτές ο […]

Το νερό καθαρίζει το σώμα και το Άγιο Πνεύμα ανακαινίζει την ύπαρξη

nazoreos

Το βάπτισμα εισάγει τους ανθρώπους ως μέλη του σώματος του Χριστού, και για κάθε χριστιανό σημαίνει αναγέννηση στο θάνατο και την ανάστασή Του. Διαφέρει από το αντίστοιχο βάπτισμα του […]