Η Εκκλησία θεραπεύει το νου και την ψυχή

nazoreos

«‘Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά θεραπευτεῖ ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Νά θεραπευτεῖ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, πού εἴπαμε πώς εἶναι ἡ κύρια δύναμη τῆς ψυχῆς.   Καί τί σημαίνει θεραπεία; Νά ἀποβάλει τόν σκοτισμό. Νά ξεσκοτιστεῖ.  Γιά νά μπορέσει νά δεῖ τόν Θεό.»    Ἀρχιμανδρίτη Σάββα Ἁγιορείτου