«Όποιος με ακολουθήσει ν’ απαρνηθεί τον εαυτό του και να σηκώσει το σταυρό του»

nazoreos

Ευαγγέλιο Κυριακής, Κατά Μάρκο Η'(8) 34-39 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω […]

Δευτέρα έως Παρασκευή δεν αναγιγνώσκεται Ευαγγελικό Αποστολικό απόσπασμα…

nazoreos

Δευτέρα μέχρι Παρασκευή κατά την Τεσσαρακοστή δεν αναγιγνώσκεται Ευαγγελικό, ούτε Αποστολικό απόσπασμα. Την ερχόμενη Τρίτη αναγιγνώσκεται στους ομώνυμους Ιερούς Ναούς ή/και προς […]

Get new posts by email