Τι χρώματα βλέπουν οι σκύλοι;

nazoreos

Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι σκύλοι βλέπουν χρώματα, όμως έχουν περιορισμένο χρωματικό φάσμα σε σύγκριση με τον άνθρωπο. […]

Get new posts by email